top of page

STRESS

Stress er en belastningstilstand. Belastningstilstanden opstår når du udsættes for belastning, krav og trusler, som overstiger de ressourcer du har. 

Du kan have stress i forskellige grader, fra letter stress til total sammenbrud og udbrændthed. Stress opstår når du har været belastet for meget i for lang tid. 

Det kan skyldes forskellige årsager så som arbejdspres, kriser i dit liv, ubearbejdet svære oplevelser fra barndommen el. traumer. Krav og forventninger kan også stresse dig, både dine egne krav til dig selv, men også krav og forventninger fra arbejde, børn, mand og livet i øvrigt.

 Young Woman Contemplating

Stress kan føre til psykisk og fysisk sygdom. F.eks. angst og depression og en lang række fysiske sygdomme.

Der sker fysiske ændringer i hjernen - pga. hormonet kortisol ved længere varende stress. Der er særligt to områder i hjerne der bliver påvirket nemlig Amygdala og Hippocampus.

 

Amygdala er det center i hjernen som står for kamp/flugt/frys reaktioner. Fordi det vokser føles det som om der er fare på færde hele tiden og man kommer i alarmberedskab.

 

Hippocampus er det område i hjernen der sørger for vores koncentration og hukommelse. Fordi det skrumper bliver man glemsom og har svært ved at koncentrere sig.

Fysiske symptomerne på stress:

 • Uro

 • Søvnløshed

 • Hjertebanken

 • Nervøsitet

 • Hovedpine

 • Ondt i maven

 • Svimmelhed

 • Svedture

 • Rysten på hænderne

 • Nedsat lyst til sex

 

Psykiske/adfærdsmæssige tegn på stress:

 

 • Negativ og kritisk

 • Irritabel

 • Manglende overblik

 • Ubeslutsomhed

 • Øget forbrug af stimulanser (alkohol, kaffe, cigaretter)

 • Hukommelsesbesvær

 • Konsentrationsbesvær

 • Bliver nemt ked af det

 • Over bekymret

 • Indesluttethed/mindre social

 • Aggressivitet

 • Træthed

Hvad kan du selv gøre for at forebygge stress:

 • Afslapningsøvelser

 • Åndedrætsøvelse

 • Kom ud i naturen dagligt

 • Meditation og mindfulness – videnskabelig bevist at det reducere stress

 • Holde pauser i løbet af dagen, hvor du ikke laver noget.

 • Moderat motion

 • Sund kost – gode olier

 • Vær god ved dig selv 

bottom of page