top of page

ANGST

Angst er en naturlig del af livet og alle mennesker oplever angst i nogle situationer. Men i nogle tilfælde kan angsten tage så meget fat i os og udvikle sig til en egentlig angstlidelse. Den kan blive så begrænsende for vores livsudfoldelse, at den forringer vores livskvaltiet. Hvis det er tilfældet er det en god ide at søge behandling for sin angst.

Der findes flere forskellige angstlidelser, og de kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Mange mennesker, som oplever angst, kan genkende symptomer fra mere end en angstlidelse. Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest udbredte angstlidelser - du kan læse mere om angst på angstfoeningsen.dk.

Woman on Window Sill

Socialfobi

Opleves som en følelse varierende fra anspændthed til panisk angst i andres selvskab. Man tænker fx, at man er "anderledes/forkert", er flov over, at man er nervøs og frygter, at andre skal opdage, hvordan man har det. Ofte er man angst for at komme til at svede, ryste eller rødme. 

Panikangst 

Opleves som voldsom og pludselig angst. Mange oplever vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed, kvalme og en følelse af, at alt er uvirkeligt. Typiske tanker under et angstanfald er: ”jeg er ved at dø” eller ”jeg er ved at blive sindssyg”. 

Agorafobi

Opleves som angst for at færdes alene uden for hjemmet. Mange har katastrofetanker om, at de vil miste kontrollen, falde om eller besvime. Man er typisk bange for at gå i supermarkedet, køre med bus og tog eller for store menneskemængder, og ofte må man have en partner eller ven(inde) til at tage med, hvis man skal ud. 

Generaliseret angst

 Opleves som vedvarende bekymringer og uro i kroppen fx tendens til sammenfaren og besvær med at falde i søvn. Mange bekymrer sig fx jævnligt over, om de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme noget til. Ofte bekymrer man sig også dagligt for, om man har overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden.

Sygdomsangst/Helbredsangst

Opleves som tilbagevendende angst for at lide af en alvorlig fysisk sygdom. Man er tilbøjelig til at være overopmærksom på fornemmelser i kroppen og tolke dem som tegn på en alvorlig fremadskridende fysisk sygdom såsom kræft, sklerose, hjertelidelse, hjernesvulst osv.

Enkelfobi

Opleves som intens angst i forbindelse med bestemte genstande eller situationer. Fx specielle dyr som hunde og edderkopper, højder, mørke, at flyve, lukkede rum, tandlægebesøg, synet af blod m.m. Udsættes man for den frygtede genstand eller situation, kan den medføre et regulært panikanfald.

 

OCD (tvangstanker og tvangshandlinger)

Tvangshandlinger som må udføres for at neutralisere tvangstankerne, så de "forkerte tanker" ikke påfører en selv eller ens familie skade. Tvangshandlingerne er derved en metode, der skal fjerne ens angst for, at noget slemt kan ske.

Tvangshandlinger kan være fx hyppig håndvask eller rim, remser og ritualer. (fx at man ikke må træde på streger mellem fliser på fortovet)

Tvangstankerne fx tanker/billeder om at smitte med en sygdom eller med bakterier. Tvivl om man har lukket dør/slukket lys eller lign. Vold/ulykker/knive der kan skader ens familie eller en selv. "Mærkelige" seksuelle tanker

Angst hos børn

Angst hos børn og unge er en normal del af udviklingen, men for nogle børn og unge bliver angsten dog for stor og tager magten over dem og deres familie. Det kan være i form af separationsangst, som er angst for at blive adskildt fra sine forældre.

bottom of page